”Tekniksprångarna ger en energikick”

Christian Kugge är inte bara forskningsspecialist på SCAs R&D Centre i Sundsvall utan även en återkommande handledare åt tekniksprångare. Han ser att medverkan ger fördelar både på kort och lång sikt.

I höst tog Christian Kugge emot sin femte tekniksprångare och han ser fram emot att handleda fler i framtiden.

– Det ger mig energi att se andra växa. Dessutom bidrar tekniksprångarna till diskussioner i labbet och höjer kreativiteten. Jag ser bara fördelar.

Enligt Arbetsförmedlingen råder det fortfarande en stor brist på ingenjörer något som Christian märker av.

– När vi utlyser nya tjänster som kemist är det svårt att hitta rätt kompetens. Jag vill att vi ska bli fler kemister och då måste man göra något. Att vara handledare innebär att ge praktikanterna en inblick i yrket och en hög andel väljer sedan att läsa Kemi på universitet och högskola.

Skulle du rekommendera tekniksprånget till andra kollegor?

– En högre rotation av kollegor ger också nya tankar. Tekniksprångarna är inte ingenjörer men snabba att lära sig och blir en tillgång i arbetslaget. Medverkan stärker även SCAs varumärkeskännedom. Vi på SCA konkurrerar om både yrkesval och arbetskraft med företag som är mer välkända än oss, och därför är det bra att synas mer, speciellt bland yngre.