Iris – Individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige

Vår historia börjar när en grupp synskadade i slutet av 1800-talet tog saken i egna händer och skapade sina egna jobb. Sedan dess har vi arbetat med att utgå från individens förmåga istället för att se begränsningar. Vi har uppfunnit nya sätt att göra saker på och har ofta varit före vår tid. Irisgruppen är…

Voi Technology

So we’re Voi. Born out of Sweden where lots of smart people, companies and other famous stuff originates. Like the Nobel Prize, the pacemaker, ABBA, and obscure movies from the seventies. You know the ones. And then there’s us. From birth we believed in freedom. Freedom of thought, freedom of speech and freedom of movement.…

Vacse

Vacse är ett fastighetsbolag inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 6,5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Vi är ett litet men framgångsrikt bolag med en platt och engagerad…

Sverull ElektroDynamo

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekanisk underhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Vi erbjuder hela kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer. För att kunna erbjuda snabb och professionell support är vi verksamma på ett flertal orter i Sverige med lokala serviceverkstäder…

Stockholmshem

På Stockholmshem är vi stolta över att vi bygger och förvaltar hållbara bostäder och bostadsområden åt alla stockholmare. Hos oss är kunden verkligen i centrum. Vill du bli en del av en arbetsplats där vi jobbar med något så viktigt som människors hem och där vi vågar testa nya saker? Då är du välkommen att…

Region Östergötland

Region Östergötlands uppdrag är att skapa ett samhälle med bra livsmiljöer och hälsa för våra regionsinvånare. Vårt mest omfattande uppdrag är att erbjuda länsinvånarna en god hälso- och sjukvård. Dessutom har vi inom den högspecialiserade vården riksansvar inom vissa discipliner. Utöver sjukvård leder vi det regionala utvecklingsarbetet för långsiktig och hållbar utveckling inom områden som…

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall bidrar till hållbar samhällsutveckling, hanterar frågor som berör alla och lägger grunden till ett fungerande samhälle, under årets alla dagar och timmar. Allt vi gör syftar till goda och hållbara livsmiljöer. Nacka vatten och avfall verkar i sammanhang som består av säker avfallshantering, återvinning, vattenförsörjning och avlopp. Nacka vatten och avfall…

Huawei Technologies

Founded in 1987, Huawei Technologies is one of the fastest growing telecommunications and network solutions providers in the world. In 2000, Huawei established the first overseas R&D office in Sweden. Huawei Technology Sweden is continuously growing and with 300+ R&D engineers located in Stockholm, Gothenburg and Lund we are trailblazing the path to future 5G…

Göteborgs stad – Fastighetskontoret

Vi påverkar vardagen för många göteborgare. I Göteborgs Stad arbetar cirka 49 000 medarbetare för att skapa bra vardagar för alla göteborgare. Vårt uppdrag är att bygga en hållbar stad, öppen för världen. Göteborg befinner sig i en mycket stor omvandling som kommer att märkas över hela staden de närmaste decennierna. På fastighetskontorets exploateringsavdelning jobbar…

Gevea

AB GEVEA levererar lösningar, kompetens och kunskap inom frånskiljar- och säkringsteknik, eldistribution och spårbundet material. Med en stark nordisk hemmamarknad som bas så är vi idag en av de ledande aktörerna inom frånskiljare och säkringsapparater, kabelskåp och kontaktledningsmaterial för järn- och spårväg. Vi på GEVEA tar produkter och lösningar hela vägen från idé till leverans…