Huddinge kommun

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vi är en spännande mix av människor med olika bakgrund, kompetenser och erfarenheter. Vi är en arbetsplats i en nyinredd aktivitetsbaserad kontorsmiljö nära lokaltrafik med bara 19 minuters restid från centrala Stockholm.

Som tekniksprångare hos oss får du en varierad praktik, då du kommer att praktisera och få inblick i både vår lantmäteriavdelning och bygglovsavdelning.

Inom kommunens lantmäteriverksamhet erbjuder vi ett varierande arbete som berör många områden med mål att ge insikt och kunskap om t.ex. systemförvaltning, förädling och leverans av geografiska data, framtagning av olika kartprodukter, mätning i fält med instrument och hur namnsättningen av kommunens olika gator, torg och parker går till.

På bygglovsavdelningen får du delta i vår tillsynsprocess och genomförandedelen av bygglovsprocessen för att kunna utföra de mer praktiska arbetsuppgifterna så som besiktning av tomter och byggnader och dokumentation med fotografering, mätning och skriftlig beskrivning av vad du sett som grund för avdelningens fortsatta handläggning i ärenden. 

Välkommen med din ansökan!