Atos Medical

På Atos Medical ser vi det som vår uppgift att ge en röst åt människor som andas genom ett stoma, med designlösningar och teknik som bygger på decennier av erfarenhet och ingående kännedom om våra användare.

Sedan den första Provox-röstventilen introducerades för 30 år sedan, har Atos Medical blivit världsledande inom laryngektomivård.

Vårt engagemang och vår specialisering inom detta område har gjort det möjligt för oss att skaffa ingående insikter i våra kunders behov. Detta är en drivkraft för vår innovationsprocess. Vi är stolta över att ständigt kunna förbättra, utveckla och hitta nya lösningar inom detta område.

Under de senaste 30 åren har vi tillgodosett behoven för fler än 70 000 personer med laryngektomi i fler än 70 länder. Vår omfattande produktportfölj för laryngektomivård innefattar ett komplett sortiment med Provox-produkter för tal- och lungrehabilitering. Vårt breda sortiment med högkvalitativa Provox-produkter möjliggör en personlig anpassad kombination av lösningar för varje enskild användare.

På Atos Medical är vi väl medvetna om att vårt ledarskap inom laryngektomivård består av mer än produktutveckling. Stöd till klinisk forskning och utbildning av vårdpersonal och användare är en viktig del av vår verksamhet. Våra produkter presenteras i mer än 150 publikationer som granskats av sakkunniga. Vi ger stöd åt och leder hundratals konferenser och utbildningsprogram varje år.

Vi är stolta över vår historia och vad vi har åstadkommit. Vi ser också fram emot att få fortsätta lära oss mer av våra användare och erbjuda dem våra bästa produkter, tjänster och utbildningar inom röst- och lungrehabilitering för laryngektomerade patienter.