Gevea

AB GEVEA levererar lösningar, kompetens och kunskap inom frånskiljar- och säkringsteknik, eldistribution och spårbundet material. Med en stark nordisk hemmamarknad som bas så är vi idag en av de ledande aktörerna inom frånskiljare och säkringsapparater, kabelskåp och kontaktledningsmaterial för järn- och spårväg.
Vi på GEVEA tar produkter och lösningar hela vägen från idé till leverans och eftermarknadssupport.
Med stor teknikkunskap och egna konstruktionsresurser säkrar vi såväl produktutveckling, kundanpassningar, konstruktion samt teknisk support.
GEVEA är ett företag med cirka 25 anställda, varav 20 personer jobbar i produktionen.
AB GEVEA tillhör affärsområde Energy inom den börsnoterade koncernen Addtech AB (publ). Vi omsätter 60 miljoner svenska kronor och är tjugofem anställda. Vår marknad är global och hälften av vår försäljning går på export.

Hos får du chansen att se och känna på hela kedjan från konstruktion till produktion och leverans.
Ett spännande företag med egna produkter och stor andel export.
Vi är en smidig organisation som till viss del kommer att anpassa praktiken efter dina önskemål och förutsättningar.