Göteborgs stad – Fastighetskontoret

Vi påverkar vardagen för många göteborgare. I Göteborgs Stad arbetar cirka 49 000 medarbetare för att skapa bra vardagar för alla göteborgare. Vårt uppdrag är att bygga en hållbar stad, öppen för världen.

Göteborg befinner sig i en mycket stor omvandling som kommer att märkas över hela staden de närmaste decennierna. På fastighetskontorets exploateringsavdelning jobbar vi med stadsutvecklingen av hela kommunen för att Göteborg ska kunna fortsätta vara en stark kraft i regionen. Det handlar om allt från förtätning av befintliga bostadsområden till att bygga helt nya bostäder, handel, kontor och ny infrastruktur. Stort fokus läggs även på kommunala ändamål, till exempel skolor och förskolor.

På exploateringsavdelningen är vi cirka 60 medarbetare, fördelade på fem enheter, som lär av varandra och utvecklas tillsammans. Vi har en positiv och öppen atmosfär på avdelningen som präglas av både prestigelöshet och professionalitet. Våra projektledare samordnar, driver och följer upp exploateringsprojekt från planeringsskede fram till dess att området är utbyggt. Det handlar bland annat om att ansvara för projektekonomi, tidplaner, förhandlingar och att upprätta avtal.

Vad får man göra som praktikant hos Lokalförvaltningen i Göteborgs stad?

Som praktikant hos oss kommer du få en god inblick i Göteborgs stadsutveckling, och hur vi på fastighetskontoret bidrar till den utvecklingen. Du kommer handledas av en av våra duktiga projektledare och få hänga med på allt som ingår i jobbet. Du kommer även få driva och genomföra egna arbetsuppgifter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för stadsutveckling, att du tar ansvar för ditt arbete och inte drar dig inte för att ta egna initiativ.

Anta utmaningen, bygg staden med oss!