Stokab

Vi är ett världsledande företag inom fibernät och ägs av Stockholm stad. Vi bygger, hyr ut och underhåller ett fibernät på 1.8 miljoner kilometer. Det är mer än 45 varv runt jorden! Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen.…

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Det är kommunerna som är ansvariga för dricksvattenproduktion, avloppsrening och dagvattenhantering och Svenskt Vatten är branschorganisationen för detta. Kansliet består av drygt 20 personer och finns i Alvik i Stockholm. Som praktikant får man delta i alla våra aktiviteter med påverkansarbete mot riksdag…

Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som…

Stena Fastigheter

Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Stena Fastigheter ingår i en internationell koncern där omtanken genomsyrar alla företagen. Vi drivs av våra värderingar och engagemang, med relationer i fokus. Vi vill att människor som bor och arbetar hos oss ska trivas och stanna…

Recipharm

Recipharm etablerades i Sverige 1995 och har sedan des växt och blivit ledande Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). Huvudkontoret i Stockholm har ca 9’000 anställda. Sedan 1995 har vi hjälp läkemedelsföretag att ta deras produkter från tidigt utvecklingsstadium till kommersiell tillverkning. Vi finns där för våra kunder genom hela produktens livscykel och har ständigt…

Plastal

Plastal är din fullservicepartner för termoplast inom fordonsindustrin som erbjuder formsprutning, lackering, montering och logistik. Med fyra toppmoderna tillverkningsanläggningar i Europa levererar vi kostnadseffektiva, avancerade plastlösningar från design till färdig produkt. Plastal erbjuder kompletta plastlösningar genom vårt engagemang för ständig förbättring, innovation och våra värdeord; respekt, utveckling och ansvar. Som praktikant hos oss får man…

Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids är en banbrytande teknikledare som bidrar till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Vi hjälper till att hålla dina lampor på, fabrikerna igång, våra sjukhus och skolor öppna. Kom som du är och förbered dig på att bli bättre när du lär dig av andra.…

Kungliga Tekniska högskolan

Är du extra intresserad av matematik? Och funderar du på hur det kan vara att ha matematik som arbete? Då kan praktik på Institutionen för matematik, KTH, vara något för dig. KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig plats för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar…