Arvidsjaurs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Arvidsjaurs kommuns arbetar med flera olika områden, bl.a. kommunens fastigheter, gator, parker, avfallshantering, byggfrågor, vattenförsörjning, bredbandvattenförsörjning, planering, exploatering, GIS, miljöfrågor och kost inom skola och äldreomsorg. Vi är uppdelade i åtta enheter och på kontoret arbetar 15 personer som tillsammans arbetar för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle. Det gäller allt ifrån att vårda och värna vår miljö så att den mår bra även i framtiden till att planera till exempel kommunens vägar och parker. Vi ser till att planerna följs och att de lagar vi har inom bland annat miljöområdet följs.

Som praktikant hos oss får du följa med och hjälpa erfaren personal inom olika områden utifrån dina önskemål. Vår förhoppning är att du efter genomförd praktik ska fatta intresse för samhällsbyggnadsområdet och vilja studera vidare inom något av våra kompetensområden.