GE Power Sweden

Regionens behov av energi och vatten förändras hela tiden. Vi hjälper Sverige att vara förberett redan idag. Vi har utvecklat, byggt och levererat lösningar för alla energislag – från hydroenergi, biomassa baserad på CHP och kärnkraftsturbiner. Idag är vi stolta att ungefär 75 procent av svensk elproduktion kommer från anläggningar med huvudkomponenter som vi har levererat. GE Power kan erbjuda ett brett spektrum av energiproduktion, energidistribution och vattenkraftsteknologier.

GE:s tekniska center i Växjö fokuserar på forskning och utveckling inom rökgasrening, vi ger våra kunder miljövänlig och innovativ teknik. Med hjälp av pilotutrustning, instrumentverkstad, högspänningslaboratorium, flödesmodellering och analytiskt laboratorium utför tekniskt center i Växjö innovation och produktvalidering av rökgasreningsutrustning. Analyslabbet supportar ny teknik och kommersiella projekt från hela världen med en uppsjö av olika kemiska och fysikaliska analyser.