Stena Fastigheter

Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Stena Fastigheter ingår i en internationell koncern där omtanken genomsyrar alla företagen. Vi drivs av våra värderingar och engagemang, med relationer i fokus. Vi vill att människor som bor och arbetar hos oss ska trivas och stanna kvar länge. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker samarbeten med skolor, ideella organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva områden.

Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och förvaltar cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i storstadsregionerna. Stena Fastigheter Göteborg förvaltar 8 500 bostäder och ca 180 000 kommersiella lokaler och kontor. Vi bygger just nu över 1 200 nya bostäder i Göteborg. Du ser byggkranar i Högsbo, Tynnered, Askim och på Hisingen. Inom några år kommer runt 2000 fler bostäder och lokaler att byggas på Masthuggskajen och i Humlestaden intill Änggårdsbergen. Samtidigt pågår en omfattande upprustning och utveckling av det befintliga beståndet. Vi förvaltar med omtanke och stärker de städer vi finns i.

Läs mer om oss på www.stenafastigheter.se.