Stokab

Vi är ett världsledande företag inom fibernät och ägs av Stockholm stad. Vi bygger, hyr ut och underhåller ett fibernät på 1.8 miljoner kilometer. Det är mer än 45 varv runt jorden! Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen. Olika kunder använder våra fiberförbindelser för olika ändamål. En mobiloperatör använder bland annat fiberförbindelser för att ansluta sina basstationer, medan en bank använder förbindelserna för till att knyta ihop sina kontor.

Vill du vara med och forma morgondagens fiberinfrastruktur i Stockholm? Är du intresserad av #proptech? Gillar du att fixa till det så prylar bara funkar utan att strula? Som tekniksprångare hos oss kommer du vara ett grymt stöd i vårt arbete med att utreda och effektivisera processer mellan våra tekniska plattformar för våra teknikutrymmen. Du får även arbeta med modeller för datainsamling och visualisering av mätvärden och annan data.

Kolla på www.stokab.se/Om-oss för att få reda på mer info om vår verksamhet!