Bäddar för framtida kompetens

 

Arbetsgivare på mindre orter, framför allt i Sveriges norra delar, går den extra biten för att locka unga till arbetstillfällen. Boende är en faktor där fler och fler företag erbjuder hjälp för att klara kompetensförsörjningen.

Det är inte alltid lätt att rekrytera även om det gäller prestigefyllda jobbtitlar som ingenjör, särskilt om en råkar vara arbetsgivare på mindre ort eller långt ifrån de större städerna.
Strax utanför Hudiksvall ligger Iggesund, ett brukssamhälle med kartongbruket som nav. Här har Holmen Iggesund Paperboard kunnat erbjuda både examensarbetare, praktikanter och nyinflyttade medarbetare boende i en av de fastigheter som bruket fortfarande äger. Som deltagare i praktikprogrammet Tekniksprånget blir det extra värdefullt.
– Det är jättesmidigt att som arbetsgivare kunna säga att ”boende har vi 300 meter från fabriken”, det gör att det går att komma varsomhelst ifrån i landet, säger Johan Lindgren som är utvecklingschef på Holmen Iggesund.

I och med att Iggesund är en bruksort har bruket historiskt ägt nästan alla fastigheter i samhället. Några har behållits just med syftet att kunna erbjuda långväga medarbetare boende. Det blir lite studentkorridor över det medger Johan Lindgren men menar att fler arbetsgivare och orter borde erbjuda sina långväga nyanställda enklare boenden.
– Jag tror att det är ett mycket bra drag av arbetsgivaren.

Att flytta till ett mindre ställe kan också vara ett stort steg menar Johan Lindgren. Att då erbjuda boende för framtida, potentiella anställda, är ”ett frö man kan så” i den långsiktiga kompetensförsörjningen, precis som deltagandet i Tekniksprånget.
– De vi anställt de senaste åren har ju blivit kvar, så man trivs när man är här, säger Johan Lindgren.