Westermo Network Technologies AB

Westermo är ett snabbt växande internationellt företag och ledande leverantör av utrustning för industriell datakommunikation till hela världen. Vi utvecklar och tillverkar avancerade nätverksprodukter (routrar och switchar) som används i verksamhetskritiska system inom bland annat järnväg, transport och energidistribution. Kommunikationsnätverk byggda med våra produkter är mycket robusta och säkra, vilket är mycket uppskattat av våra…

Skriva artiklar om arbetsgivarens verksamhet eller projekt och publicera på hemsidan. Bra sätt att komma i kontakt med ingenjörer/projektledare från olika delar av verksamheten. Skapa en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma arbetsgivaren eller locka fler till teknikyrket. Spela in och klippa film om arbetsgivaren och verksamheten att dela i sociala medier. Alternativt spela…