• Skriva artiklar om arbetsgivarens verksamhet eller projekt och publicera på hemsidan. Bra sätt att komma i kontakt med ingenjörer/projektledare från olika delar av verksamheten.
  • Skapa en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma arbetsgivaren eller locka fler till teknikyrket.
  • Spela in och klippa film om arbetsgivaren och verksamheten att dela i sociala medier. Alternativt spela in film i samarbete med ett partnerföretag.
  • Lära sig grunderna i webbutveckling.
  • Blogga/vlogga om arbetsgivaren och verksamheten för att visa upp den ur en tekniksprångares perspektiv, att dela i sociala medier eller på hemsidan.
  • Se över arbetsplatsens miljökommunikation och komma med input på eventuella förbättringar utifrån ungas perspektiv.