SCB: För få tjejer väljer teknik

Det är fortfarande en överväldigande majoritet killar som väljer att läsa till ingenjör efter gymnasiet, det visar en alldeles färsk rapport från SCB.
Enligt rapporten, som handlar om studiemotivation under pandemin, är det 20 procent av killarna som vill läsa en högre teknisk utbildning, medan bara fem procent av tjejerna funderar i samma banor. För tjejerna var det vanligare att välja juridik eller en utbildning inom vården.

Här gör Tekniksprångets aktiva arbete för jämställdhet verklig skillnad. Hälften av de över 5000 unga som genomfört Tekniksprånget är kvinnor. Genom att ge tjejer möjligheten att prova på ingenjörsyrket har vi lyckats öka målgruppens intresse för teknik – något som verkligen behövs om vi som samhälle ska klara de omställningar och utmaningar vi står inför.