Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att öka patientsäkerheten och rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner i bland annat urinvägarna, luftvägarna och blodbanan. Tack vare detta reduceras dessutom användningen av antibiotika vilket hjälper till att förebygga antibiotikaresistens.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på ytan av medicintekniska produkter. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på produkten, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion. Teknologin har testats i över 40 kliniska studier omfattande 100 000 patienter. Den är effektiv, säker och kan användas under lång tid i kroppen. Exempel på de produkter vi arbetar med är urinkatetrar, centrala venkatetrar, endotrakealtuber, kirurgiska suturer, ortopediska traumaimplantat, sårtvätt, desinfektionsmedel.

Bactiguard grundades 2005 men vår teknologi är närmare 100 år gammal. Den härrör från den svenska nobelpristagaren i fysik 1912; Gustav Dahlén. Vi är ungefär 50 medarbetare som jobbar på huvudkontoret i Stockholm, men Bactiguard har idag cirka 180 medarbetare runt om i världen.

Besök gärna vår hemsida www.bactiguard.com för mer information.