Eksjö Energi

Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB är kommunägda bolag med ansvar för all förnödenhetsförsörjning i Eksjö kommun. Vi är drygt 80 medarbetare och har en omsättning på 300 miljoner kronor. På bolagen finns verksamheterna vatten- och avlopp, fjärrvärme, renhållning, gata, park, Va-nät, mark och anläggning, bredband, elhandel och elnät. Verksamheterna stöds av egen ekonomi, administration och kundtjänst.

Vår ambition är att ge dig en bra inblick i vad de olika yrkeskategorierna har för olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. En fördel med att göra en praktik på ett mindre bolag som Eksjö Energi är att våra medarbetare får ta ansvar för helheten. Det innebär att våra ingenjörer tar ansvar för utredningar, detaljprojekteringar, framtagande av byggritningar och förfrågningsunderlag samt projektleder genomförandefasen.

På vår hemsida ”eksjoenergi.se” kan du läsa mer om hur organisation ser ut och vad de olika verksamheterna har för arbetsuppgifter och ansvarsområden.