Höganäs kommun

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa kommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Vi har invånaren och service i fokus och tillsammans åstadkommer vi goda resultat. Nyckeln till framgång är att ha medarbetare som brinner för sitt jobb, så det förväntar vi oss att du också gör! Våra interna ledord är kommunikation och koncerntanke. Vi tror att ett öppet kommunikationsklimat ger effekt på vår kommun, våra invånare, våra företagare, våra föreningar och våra besökare. Höganäs blir då – väl värt att investera i. Har du redan nu tankar om hur Höganäs kan bli en av Sveriges bästa kommuner? Då kanske du är den vi söker!

Vi engagerar oss för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger, anlägger och underhåller. Tillsammans med våra olika kompetenser ansvarar vi för gator, parker, lekplatser och stränder, renhållning samt vatten och avloppsförsörjning. Vi ansvarar också för kommunens interna service inom kost och städ samt förvaltar kommunens fastigheter. Vill du dela vårt engagemang genom att bidra med din kompetens för att skapa största möjliga service till framtidens kommun? Välkommen till oss!