Tekniksprånget ger allt fler ingenjörer

Tekniksprånget får fler unga att välja ingenjörsutbildningar, det visar en ny uppföljning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gjort med data från SCB. Efter genomförd praktik väljer 92 procent av praktikanterna att studera vidare. 77 procent av dem väljer högre tekniska studier, varav hälften är kvinnor. Uppföljningen visar också att tidigare praktikanter fullföljer sin ingenjörsutbildning i större…