Diplom och utvärdering

Diplom
Vill du dela ut diplom till praktikanter efter avslutad praktikperiod? Nedan finner du en mall. Du som är handledare kommer att få ett diplom skickat direkt till dig för din insats!

Praktikant Diplom

Utvärdering
Vill du få återkoppling på hur praktikanterna upplevde praktiken hos er? Nedan finner du en utvärderingsmall med nio frågor.

Utvärdering praktikanter