Diplom och utvärdering

Diplom

Vill du dela ut diplom till praktikanter efter avslutad praktikperiod?  I nedan länk finner du en mall. Du som är handledare kommer att få ett diplom skickat direkt till dig för din insats!

Praktikant Diplom

 

Utvärdering

Vill du få återkoppling på hur praktikanterna upplevde praktiken hos er?  I nedan länk finner du en utvärderingsmall med nio frågor.

Utvärdering praktikanter