Information med anledning av Coronaviruset

Med hänsyn till utvecklingen av Covid-19 har Tekniksprånget beslutat att uppdatera våra riktlinjer. Genom att minska fysiska kontakter bidrar vi till att minska risken för smittspridning i samhället. Det innebär vissa förändringar i vårt arbetssätt.

Tekniksprångets riktlinjer bidrar till att värna om hälsan hos både medarbetare och personer engagerade i vårt praktikprogram. Vi följer myndigheternas rekommendationer och baserar våra beslut på bästa tillgängliga fakta.

 • Vi minimerar resor och har därför inte möjlighet att komma ut till arbetsgivare eller praktikplatser för besök men vi ses gärna digitalt.
 • Alla skolbesök ställs in tills vidare. Vi erbjuder i stället digitala presentationer om Tekniksprånget. Anmälan av intresse för webinar 
 • Personer som praktiserar genom Tekniksprånget ska följa arbetsgivarnas riktlinjer och förhållningssätt. Kontakta din handledare i första hand om du har frågor.
 • Arbetsgivare som rekryterar praktikanter under perioden då risken för smittspridning är hög rekommenderas att hålla intervjuer på distans.

 

Riktlinjer för medarbetare

 • Tekniksprångets medarbetare bör i största mån arbeta hemifrån. Detta för att minimera smittspridning i samhället.
 • Medarbetare som återvänder från en utrikesresa ska arbeta hemifrån i 14 dagar även om personen inte känner av sjukdomssymptom. Notera att UD avråder från alla utlandsresor. Se “Reserekommendationer från UD” på Folkhälsomyndighetens hemsida
 • Medarbetare som har haft kontakt med någon som är smittad av corona ska arbeta på distans i 14 dagar.
 • Medarbetare som har minsta sjukdomssymptom (så som feber, hosta, snuva, ont i halsen) ska arbeta på distans tills symptomen är helt borta och efterföljande två dagar.
 • Vi rekommenderar praktikanter och arbetsgivare och övriga engagerade i Tekniksprånget att följa våra förhållningsätt men det är enskilda arbetsgivares riktlinjer som gäller.
 • Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, uppdaterar löpande information på www.iva.se om riktlinjer som gäller Tekniksprångets medarbetare och lokaler. IVAs Konferenscenter har öppet som vanligt och erbjuder goda möjligheter att genomföra möten och event på distans. Läs mer om tekniken här.
 • I övrigt fortlöper arbetet som vanligt.

 

För aktuell information, följ Folkhälsomyndigheten!