”Jag vill veta vad en ingenjör kan göra”

”Jag vill veta vad en ingenjör kan göra”

 

IVAs egen tekniksprångare Livia Hallin har varit intresserad av och nyfiken på ingenjörsyrket sedan gymnasiet. Med det sagt, påpekar hon, har hon inte fullt ut landat i vad hon vill studera till när det väl blir dags att söka till universitet och högskola. Det hoppas hon att praktiken på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien ska ge lite klarhet i.

Kanske journalist. Eller ingenjör. Det som är klart är i alla fall att IVAs egen tekniksprångare, Livia Hallin, vill göra något av sitt samhällsengagemang. I gymnasiet fick hon ett informationsblad hemskickat och kunde där läsa Tekniksprånget. Ingenjör var då en ganska vag arbetsbeskrivning tyckte hon, men såg en chans att fördjupa sig i vad jobbet kan innebära. Dessutom fick hon ju lön.

– Det kändes extra lockande eftersom man får bra lön när man gör Tekniksprånget. Innan jag pluggar vidare vill jag gärna tjäna pengar och kunna resa!

Så resa fick det bli. Livia Hallin satte studierna på vänt, tog ett jobb och tjänade tillräckligt för att – trots pandemin som rasade i Europa – åka till Frankrike för att förbättra sina färdigheter i franska språket. I sex månader bodde hon hos en mamma och dotter i Aix-en-Provence utanför Marseille. Även om det rådde utegångsförbud var det en utvecklande upplevelse att få umgås så nära sin värdfamilj. Att resa ger perspektiv, tycker hon och drömmer om att få resa i Asien där man kan kan vara borta länge för en relativt liten kostnad – och Costa Rica så klart, där man kan surfa.

En akademisk utbildning är något Livia Hallin bestämt sig för, frågan är bara vilken inriktning den ska ha. En viktig drivkraft är att kunna bidra till framtiden, säger hon, och det är också det som gör att hon kan se sig själv läsa en högre teknisk utbildning. Hon hoppas att praktiken kan ge en djupare insikt i vad framtidens utmaningar innebär.

– Det behövs tänkas till i allt från vatten- och energiförsörjning till cybersäkerhet. Det som lockade med IVA var att kunna förstå de utmaningarna. Det pågår ett projekt här på IVA om vätgas. Det känns extra spännande.

På IVA såg Livia Hallin chansen att ta del av flera aspekter av ingenjörsyrket och ser framemot att få ta del av utbytet mellan forskare och näringslivet.

– Min förväntning på praktiken är att jag genom den bättre kommer förstå bredden av vad ingenjörsyrket innebär, och hur samspelet mellan ingenjörer, företag, forskare och politiker borde funka för att kunna leda samhället i den riktning framtiden kräver.

Amanda valde byggbranschen

Amanda valde byggbranschen

Byggbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov och behöver locka fler kvinnor för att nå upp till regeringens jämställdhetsmål. Skanska är ett av flera byggföretag som medverkar i Tekniksprånget och bidrar till att fler unga ser möjligheterna som ingenjör inom byggsektorn. När Amanda sökte till Tekniksprånget var valet av praktikplats enkelt. Hon ville testa ingenjörsyrket hos Skanska.

– Jag har alltid varit intresserad av arkitektur och konstruktion. Byggbranschen är dessutom under utveckling med många innovativa gröna lösningar. Det kändes därför spännande att kunna få en inblick i arbetet som ingenjör på ett stort företag som Skanska. Utöver det kände jag att Skanska hade en bra värdegrund som jag kunde stå bakom, säger  Amanda Lönnqvist, 19 år.

Amanda praktiserade på projektet Slussen i Stockholm under hösten och arbetsuppgifterna har varit varierande. Hon har fått följa med i processen från idé till färdig produkt och träffat ingenjörer med olika funktioner.

– De har gett mig förtroende och låtit mig jobba med skarpa uppgifter som känns betydelsefulla. Jag har framför allt jobbat med kvalitetsfrågor och haft koll på olika verifikat och annan dokumentation från betonggjutningar. Jag har även fått lära mig många digitala verktyg. Att arbeta i 3D-modeller är väldigt roligt.

Har din bild av byggbranschen förändrats av praktiken?

– Jag tror att många har fördomar om byggbranschen, att jargongen är hård och klimatet är tufft. Praktiken har gett mig en annan bild. Här på Skanska finns en fin gemenskap och alla jag mött har varit inkluderande och gärna delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Jag har absolut fått en bra bild av byggbranschen och skulle utan tvekan kunna återvända i framtiden.

Vad tror du skulle få fler unga kvinnor att vilja satsa på en karriär inom byggbranschen?

– Jag tror det är viktigt med initiativ och satsningar där man bjuder in unga kvinnor och visar upp verksamheten. Och att kvinnor inom branschen syns mer och kan förmedla sina erfarenheter genom olika forum eller på sociala plattformar. På så vis tror jag att fler kvinnor kan inspireras till att välja en karriär inom bygg.

Hur ser din plan ut efter Tekniksprånget? 
–  Planen är att börja läsa en civilingenjörsutbildning till hösten. Det står mellan design och produktutveckling eller samhällsbyggnad.

Stokab

Stokab

Vi är ett världsledande företag inom fibernät och ägs av Stockholm stad. Vi bygger, hyr ut och underhåller ett fibernät på 1.8 miljoner kilometer. Det är mer än 45 varv runt jorden! Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen. Olika kunder använder våra fiberförbindelser för olika ändamål. En mobiloperatör använder bland annat fiberförbindelser för att ansluta sina basstationer, medan en bank använder förbindelserna för till att knyta ihop sina kontor.

Vill du vara med och forma morgondagens fiberinfrastruktur i Stockholm? Är du intresserad av #proptech? Gillar du att fixa till det så prylar bara funkar utan att strula? Som tekniksprångare hos oss kommer du vara ett grymt stöd i vårt arbete med att utreda och effektivisera processer mellan våra tekniska plattformar för våra teknikutrymmen. Du får även arbeta med modeller för datainsamling och visualisering av mätvärden och annan data.

Kolla på www.stokab.se/Om-oss för att få reda på mer info om vår verksamhet!

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Det är kommunerna som är ansvariga för dricksvattenproduktion, avloppsrening och dagvattenhantering och Svenskt Vatten är branschorganisationen för detta. Kansliet består av drygt 20 personer och finns i Alvik i Stockholm.

Som praktikant får man delta i alla våra aktiviteter med påverkansarbete mot riksdag och regering, framtagande av föreskrifter och anvisningar för vatten, publicera nyheter på vår sajt, medverka i vår utbildningsverksamhet, åka på kurser och konferenser och hjälpa till att ta fram forskningsrapporter. Man får också besöka anläggningar för dricksvatten och avloppsrening och vara med i arbete med t.ex. provtagning, läcksökning, reparationer och nyanläggning av ledningsnät.

Välkommen!

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

IT-enheten på Filminstitutet består av fem medarbetare och en chef och tillhör avdelning Staben, som förutom IT även omfattar HR, Ekonomi, Juridik, Fastighet, Internservice och Informationsförvaltning. Sammanlagt jobbar ca 20 personen på Staben. På hela Filminstitutet är vi drygt 130 anställda.

Uppgifter du som praktikant kommer att hjälpa till med i första hand:
– Hantera användares IT-problem
– Ge teknisk support över mail och telefon

Det är ett plus om man har intresse och erfarenhet av IT.

Välkommen!

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter

Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Stena Fastigheter ingår i en internationell koncern där omtanken genomsyrar alla företagen. Vi drivs av våra värderingar och engagemang, med relationer i fokus. Vi vill att människor som bor och arbetar hos oss ska trivas och stanna kvar länge. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker samarbeten med skolor, ideella organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva områden.

Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och förvaltar cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i storstadsregionerna. Stena Fastigheter Göteborg förvaltar 8 500 bostäder och ca 180 000 kommersiella lokaler och kontor. Vi bygger just nu över 1 200 nya bostäder i Göteborg. Du ser byggkranar i Högsbo, Tynnered, Askim och på Hisingen. Inom några år kommer runt 2000 fler bostäder och lokaler att byggas på Masthuggskajen och i Humlestaden intill Änggårdsbergen. Samtidigt pågår en omfattande upprustning och utveckling av det befintliga beståndet. Vi förvaltar med omtanke och stärker de städer vi finns i.

Läs mer om oss på www.stenafastigheter.se.

Recipharm

Recipharm

Recipharm etablerades i Sverige 1995 och har sedan des växt och blivit ledande Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). Huvudkontoret i Stockholm har ca 9’000 anställda.

Sedan 1995 har vi hjälp läkemedelsföretag att ta deras produkter från tidigt utvecklingsstadium till kommersiell tillverkning. Vi finns där för våra kunder genom hela produktens livscykel och har ständigt levererat innovativa lösningar.

Recipharm Höganäs är ett dotterbolag i Recipharmkoncernen. Vi är ca 70 anställda och tillverkar pulverformiga läkemedel som fylls i foliedospåsar och packas i kartong.

Plastal

Plastal

Plastal är din fullservicepartner för termoplast inom fordonsindustrin som erbjuder formsprutning, lackering, montering och logistik. Med fyra toppmoderna tillverkningsanläggningar i Europa levererar vi kostnadseffektiva, avancerade plastlösningar från design till färdig produkt. Plastal erbjuder kompletta plastlösningar genom vårt engagemang för ständig förbättring, innovation och våra värdeord; respekt, utveckling och ansvar.

Som praktikant hos oss får man en bred och god förståelse hur det är att arbeta på en teknikavdelning inom fordonsindustrin. Hos oss får man ta del av service och underhåll av verktyg och maskiner, planering, utveckling och mycket mer. Man kan få lära sig att:
– Interagera i industriell miljö
– Förstå produktflöden
– Analysera kvalitetsutfall
– Förstå linbalansering och tillämpa tidsstudier

Hoppas vi fångat ditt intresse!

Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids är en banbrytande teknikledare som bidrar till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Vi hjälper till att hålla dina lampor på, fabrikerna igång, våra sjukhus och skolor öppna.

Kom som du är och förbered dig på att bli bättre när du lär dig av andra. Ta med din passion, ta med dig din energi och koppla in dig i ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation

Om du har ett gediget teknikintresse och en vetgirig personlighet kan vi erbjuda spännande möjligheter i en internationell miljö där du kommer att arbeta nära ingenjörer och delta i utvecklingen av din arbetsprocess. Är du redo för en ny spännande utmaning?
MACH-organisationen kommer under första halvåret 2021 att definiera processer och delprocesser som ska implementeras i det övergripande HVDC Integrated Management System.
Detta arbete är en del av initiativet i att ha ett globalt ISO -certifikat (ISO9001, 14001 och 45001) för HVDC.

Välkommen!

Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan

Är du extra intresserad av matematik? Och funderar du på hur det kan vara att ha matematik som arbete? Då kan praktik på Institutionen för matematik, KTH, vara något för dig.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig plats för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för matematik har under lång tid samarbetat med gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Vi erbjuder praktik för Tekniksprångare vid institutionen för matematik och söker den som i nära samarbete med lärare, forskare och marknadsförare men också självständigt vill vara med i arbetet med genomförandet av aktiviteter mot skolungdomar t.ex. prao-aktiviteter, mattecirkeln och matteklubben. Andra uppgifter kan vara att ansvara för kommunikation mot skolor. Vi ser gärna ett genuint intresse för matematik och en vilja att dela sitt intresse med andra.