Styrgrupp

Jan-Eric Sundgren (ordf), senior rådgivare Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. Teknikens grunder och gränsområden

Helena Stjernholm, vd Industrivärden

Johan Forssell, vd Investor

Tuula Teeri, vd IVA. 

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Anders Lindberg, Founding partner, JKL, ledamot IVAs avd. Ekonomi

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Camilla Modéer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning

Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet

Peter Larsson, senior rådgivare Sveriges ingenjörer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning

Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv