Styrgrupp

Birgitta Bergvall-Kåreborn (ordf.), rektor Luleå Tekniska Universitet
Anja Frey, chef Fryshuset 
Ann Brunnberg, kommunikationschef, IVA
Camilla Modéer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning
Helena Stjernholm, vd Industrivärden
Johan Forssell, vd Investor
Jonas Gustavsson, vd AFRY
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. Maskinteknik
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges ingenjörer, ordf. IVAs avd. Utbildning och forskning
Viktor Öwall, vicerektor Lunds Tekniska Högskola