Styrgrupp

Jan-Eric Sundgren (ordf), senior rådgivare Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. Teknikens grunder och gränsområden
Helena Stjernholm, vd Industrivärden
Johan Forssell, vd Investor
Tuula Teeri, vd IVA
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Anders Lindberg, Founding partner, JKL, ledamot IVAs avd. Ekonomi
Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner
Camilla Modéer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet
Peter Larsson, senior rådgivare Sveriges ingenjörer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning
Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor Luleå Tekniska Universitet