Styrgrupp

Jan-Eric Sundgren (ordf), senior rådgivare Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. Teknikens grunder och gränsområden

Anders Lindberg, Founding partner, JKL, ledamot IVAs avd. Ekonomi

Tuula Teeri, vd IVA. 

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Camilla Modéer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning

Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet

Helena Stjernholm, vd Industrivärden

Johan Forssell, vd Investor

Lena Gumaelius, vice skolchef och avdelningschef för avdelningen Lärande KTH

Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges ingenjörer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning

Tobias Krantz, utbildnings- och forskningsansvarig Svenskt Näringsliv