Tekniksprånget Challenge

Under pandemin, där det funnits begränsade möjligheter att träffas fysiskt på en arbetsplats, har Tekniksprånget Challenge varit en uppskattad aktivitet. Allt eftersom samhället öppnades upp och smittspridningen avtog under 2021 bestämde vi däremot att tävlingen får ta en paus på obestämd tid. Om pandemin däremot fortsätter att försvåra praktik på plats hos arbetsgivarna kan tävlingen återupptas
 

Tekniksprånget Challenge är en open innovation-tävling som ger alla praktikanter inom Tekniksprånget möjligheten att samarbeta över arbetsgivargränserna. Tillsammans får de möjligheten att, med hjälp av ingenjörskap och innovation, lösa en högaktuell samhällsutmaning. Deltagarna få ta del av inspirationsföreläsningar, träna på att samarbeta i grupp helt på distans, göra marknadsundersökningar, ta fram kreativa idéer och göra intresseväckande presentationer.


Hösten HT21

Minska konsumtionsbaserade växthusutsläpp

Varje vara vi köper lämnar avtryck på klimatet i form av konsumtionsbaserade växthusgaset. Det gäller transport, produktion och konsumtion. Idag ligger de svenska nivåerna, enligt Naturvårdsverket, på ca 8 ton per person och år. Vi behöver sänka det till ett ton för att uppnå Parisavtalets långsiktiga klimatmål. 

Se lagens bidrag här


Våren HT21

Framtidens vård och omsorg

Välfärdstjänster skiljer sig på många sätt från såväl näringslivet som andra samhällsfunktioner. Men de kan utvecklas på liknande sätt i samspelet mellan ny teknik, verksamhetsutveckling, medarbetarna och användarna. Vad är möjligt att göra? Vad är lämpligt att göra? Vad kan göras annorlunda för att öka användarnas livskvalitet?

Se lagens bidrag här


Pilotomgång HT20

Hållbara transporter

En ökande medvetenhet om klimateffekter och miljöpåverkan får privatpersoner och företag att ställa om till en mer miljövänlig livsstil och verksamhet. En av de mest miljöpåverkande delarna i privatpersoners vardag och många organisationers verksamhet, är transporter. Varje lag ska planera en innovativ och hållbar transportlösning som minimerar lokal miljöpåverkan samt minskar koldioxidutsläppen. 

Se lagens bidrag här