Arbetsgivare

Sverige behöver fler ingenjörer!

Tekniksprånget är en banbrytande satsning där privat och offentlig sektor, regering och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket.

Tack vare Tekniksprånget kan ungdomar som gått ut gymnasiet få fyra månaders praktik hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare. Det ger en fantastisk möjlighet att få prova på ett toppjobb som ingenjör innan man egentligen är kvalificerad för det och därmed bli intresserad av att studera vidare till högskole- eller civilingenjör. Att ta emot praktikanter ger även arbetsgivaren chansen att visa sig som en attraktiv arbetsplats och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket verkligen är ett toppjobb!

Av de tekniksprångare som gjorde sin praktik mellan höstterminen 2012 och höstterminen 2020 har 90% gått vidare till studier inom fyra terminer efter avslutad praktik. Hälften av dem är unga kvinnor. Här sammanfattar vi Tekniksprånget, effekterna och aktörerna som gör det möjligt.

Helena Stjernholm

vd Industrivärden

Behovet av teknisk kompetens kommer fortsätta att öka. Om Sverige ska behålla och stärka positionen som ett land i framkant, måste fler unga inspireras till att välja en teknisk karriär.

Tobias Krantz

fd Utbildnings- och forskningsansvarig Svenskt Näringsliv

Vår svenska ingenjörstradition har haft en avgörande betydelse för vårt lands utveckling, men backspegeln säger inget om framtiden. Vi måste säkra att dagens ungdomar vill bygga vidare på den framgången.

Praktisk information

 • Arbetsgivare som är med i Tekniksprånget ska publicera sin annons senast 10 april för höstterminens praktik och 10 oktober för vårterminens praktik 
 • Ansökningsperioden för kandidater är 16 april – 6 maj samt 16 oktober – 6 november. 
 • Rekryteringsdeadline för medverkande arbetsgivare är 1 juli samt 17 december
 • Praktikstart är i januari/februari och augusti/september
 • Digitala handledarintroduktioner är i januari/februari och augusti/september
 • Lönenivån för år 2022, som är överenskommen mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga parter, är 16 285 kr/månad.
  Arbetsgivare som saknar kollektivavtal väntas följa den gällande lönenivån.
 • Tekniksprångarna ska kunna ta ut semester i antingen dagar eller pengar. 

Dela med er av er medverkan i Tekniksprånget

Sprid satsningen på Tekniksprånget i så många kanaler som möjligt! Det skapar både kännedom om ert engagemang och intern stolthet bland era medarbetare. Vi hjälper gärna till och sprider intervjuer med praktikanter och delar inlägg på sociala medier. Media har visat ett stort intresse för projektet så kontakta gärna oss eller era lokala medier om ni vill ha publicitet. På vår pressflik kan ni läsa ett urval av de artiklar som publicerats kring Tekniksprånget. Glöm inte heller att ni kan presentera era praktikanter och handledare på ert intranät.
Berätta gärna om ert deltagande på er egen hemsida också. Här kan ni ladda ner Tekniksprångets logga i vitt, svart och en tjusig rosa.

Inspireras

 • Swedavia lyfter fram Tekniksprånget på sin karriärsida
 • AFRY skriver om Tekniksprånget i sin hållbarhetsrapport
 • Tekniksprångare instagrammar

Kort om rekrytering av praktikanter

När ni loggat in i ansökningsportalen är det lätt att få en överblick över vilka ungdomar som sökt just till er. De sökande ligger rangordnade efter hur de prioriterat sina val och det är upp till er att bestämma hur ni vill gå vidare – en del gör telefonintervjuer, andra gruppintervjuer eller separata intervjuer. Sista rekryteringsdag inför höstterminen är 1 juli och inför vårterminen 17 december.

Vill ni markera kandidater ni intresserade av i portalen trycker ni ”Spara” (ingen annan arbetsgivare kan se vilka kandidater ni markerat). När ni har bestämt er för vilka ni vill rekrytera skriver ni avtal med era praktikanter och trycker ”Anta” i portalen. Då försvinner personen som sökbar för de andra arbetsgivarna

Tänk på:

 • Vänta inte till sista minuten med att påbörja urvalet. Ungdomarna söker till flera arbetsgivare så ni bör snabbt ta kontakt med dem ni är intresserade av.
 • Ha en reservlista på kandidater då en del sökande kommer in på reservplats på universitetet eller får andra erbjudanden.
 • Är betygen viktiga bör ni be kandidaterna visa upp dem då vi ser att ungdomarna ibland uppger meritpoäng även om vi tydligt skrivit att betygen ska vara exklusive meritpoäng.
 • Av erfarenhet vet vi att det blir bäst om handledaren får möjlighet att delta i rekryteringen av sin praktikant.