Event

Lär dig mer om ingenjörers vardag, branschens utmaningar och dina egna möjligheter genom våra webb- och seminarium. Här möter du  framgångsrika ingenjörer inom branschen alla områden.

Ledarskap och förebilder – så blir vi fler kvinnor inom teknik

16 februari 2023
Fler kvinnor behöver hitta till tekniska yrken. För att detta ska hända behövs fler ledare och förebilder i branchen. Teknikkvinnor, tillsammans med Tekniksprånget, berättar under ett frukostseminarium hur handledarskapet kan ge fler kvinnliga ledare inom teknik.


Tekniksprånget firar 10 år!

I tio år har Tekniksprånget inspirerat unga vuxna att söka sig till ingenjörsyrket och hjälpt företag hitta ny kompetens. Sedan starten 2012 har 6000 genomfört praktik hos arbetsgivare i samtliga av Sveriges regioner. Ett stort tack till alla som bidraget till att göra Tekniksprånget till vad det är i dag. Tillsammans säkrar vi Sveriges kompetensförsörjning.

Öppna föreläsningar hösten 2021

Danica Kragic 3 december 2021. Danica Kragic är den prisbelönta professorn i datalogi vid KTH som forskar i datorseende, maskininlärning och robotik. Hon har forskat vid ett flertal världskända universitet och är även ledamot vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Emelie Detert 28 oktober 2021. Emelie Detert är supertalangen som efter civilingenjörsexamen inom energi-miljö-management på Linköpings Universitet nu landat en plats på ABB:s eftertraktade traineeprogram. Emelie kommer bland annat berätta om hennes väg till ingenjörsstudier och hur Tekniksprånget hjälpte henne att utmana sin tidigare uppfattning om vad en ingenjör faktiskt kan jobba med.

30 mars 2021 kl 12.00-12.45 – Webbinarium

Hur får Sverige fler ingenjörer?

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ökar behovet av teknisk kompetens. Konkurrensen om ingenjörerna hårdnar. För att klara av framtida utmaningar behöver fler unga välja en högre teknisk utbildning men många tvekar. Kompetensbristen hotar Sveriges innovationskraft och tillväxt.


25 september 2020 kl 12.00-13.00 – Webbinarium

I huvudet på unga kvinnor med teknikintresse

Hur blir du en attraktiv arbetsgivare för unga? Hur kan vi få fler unga kvinnor att välja ingenjörsyrket och en jämnare könsfördelning bland ingenjörsstudenter? Välkommen till ett webbinarium som ger fördjupad kunskap om Generation Z:s drivkrafter och värderingar.


11 september 2020 kl 12.00-13.00 – Webbinarium

Så attraheras unga talanger till offentlig sektor

Jobbar du inom offentlig sektor och har svårt att locka unga talanger med teknisk kompetens? Vill du trygga framtida kompetensbehov och föryngra din arbetsplats?  Se eventet i efterhand nedan.


15 maj 2020 – Webbinarium

Mångfald ger affärsnytta – nyckeln till fördomsfri rekrytering

Mångfald leder till affärsnytta men det är lätt att hamna i rekryteringsfällor. Vilka är fällorna? Hur arbetar man kompetensbaserat? Vilka är talangerna du går miste om? Se eventet i efterhand nedan.