Event

15 maj – Webbinarium

Mångfald ger affärsnytta – nyckeln till fördomsfri rekrytering

Mångfald leder till affärsnytta men det är lätt att hamna i rekryteringsfällor. Vilka är fällorna? Hur arbetar man kompetensbaserat? Vilka är talangerna du går miste om?