Event

Hösten 2021 – Webbinarium

Öppna föreläsningar

Är du ung och nyfiken på vad framtiden som ingenjör skulle se ut? Missa inte våra öppna föreläsningar med framgångsrika ingenjörer som arbetar med hållbarhet och teknik i framkant.
Läs mer


Tidigare event

30 mars 2021 kl 12.00-12.45 – Webbinarium

Hur får Sverige fler ingenjörer?

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ökar behovet av teknisk kompetens. Konkurrensen om ingenjörerna hårdnar. För att klara av framtida utmaningar behöver fler unga välja en högre teknisk utbildning men många tvekar. Kompetensbristen hotar Sveriges innovationskraft och tillväxt.


25 september 2020 kl 12.00-13.00 – Webbinarium

I huvudet på unga kvinnor med teknikintresse

Hur blir du en attraktiv arbetsgivare för unga? Hur kan vi få fler unga kvinnor att välja ingenjörsyrket och en jämnare könsfördelning bland ingenjörsstudenter? Välkommen till ett webbinarium som ger fördjupad kunskap om Generation Z:s drivkrafter och värderingar.


11 september 2020 kl 12.00-13.00 – Webbinarium

Så attraheras unga talanger till offentlig sektor

Jobbar du inom offentlig sektor och har svårt att locka unga talanger med teknisk kompetens? Vill du trygga framtida kompetensbehov och föryngra din arbetsplats?  Se eventet i efterhand nedan.


15 maj 2020 – Webbinarium

Mångfald ger affärsnytta – nyckeln till fördomsfri rekrytering

Mångfald leder till affärsnytta men det är lätt att hamna i rekryteringsfällor. Vilka är fällorna? Hur arbetar man kompetensbaserat? Vilka är talangerna du går miste om? Se eventet i efterhand nedan.