GDPR för TS arbetsgivare

 Från 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Vi har uppdaterat vår information och vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Tekniksprånget behandlar personuppgifter från er deltagande arbetsgivare: kontaktuppgifter till den som är kontakt inom er organisation, den som är beslutsfattare och den information om handledare. Uppgifterna och eventuellt nödvändiga delar av vår kommunikation med uppgivna kontaktpersoner sparas så länge vi samarbetar kring Tekniksprånget och upp till 1 år efter avslutad relation.

Deltagande arbetsgivare (Personuppgiftsansvariga) som får del av personuppgifter via Tekniksprånget ansvarar för att de personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på

Tekniksprånget
tekniksprånget@iva.se 

och/eller

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
info@iva.se