Om Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här. 


Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige. Flera undersökningar visar på att fortfarande är stor brist på ingenjörer. Till exempel Arbetskraftsbarometern och Arbetsförmedlingen.

Praktiken genomförs både på hösten och våren. Ansökan till höstens praktik är öppen mellan den 16 april och 16 maj, ansökan till vårens praktik sker mellan den 16 oktober och den 16 november.

Tekniksprångets styrgrupp

 


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har, på uppdrag av Skolverket, drivit projektet under många terminer och vi ser att det fungerar!

50 % av praktikanterna är kvinnor. Lika stor andel studerar vidare högre teknisk utbildning. 

60% av de ungdomar som söker till Tekniksprånget uppger att det finns något som gör att de tvekar att läsa en högre teknisk utbildning.

80 % av de som gjorde Tekniksprångets praktik de fyra första terminerna uppger att de idag studerar eller avser att studera till ingenjör eller annan teknisk utbildning.

75 % av de tidigare praktikanter som studerar en högre teknisk utbildning idag anser att praktiken påverkat deras val av utbildning. 

Vill du veta mer om Tekniksprånget? Varmt välkommen att delta i något av våra Webinarer

Just nu har vi inget webinar inplanerat. Men hör gärna av dig till oss om du är intresserad av Tekniksprånget så ordnar vi ett telefonmöte: teknikspranget@iva.se

 

Referenser

Johan Forssell

vd Investor

En av de största utmaningarna för svenskt näringsliv är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Om Sverige ska fortsätta att vara ett land i framkant måste fler unga inspireras till att välja en teknisk utbildning.

Helen Dannetun

rektor Linköpings universitet

Fler unga borde få chansen att övningsköra som ingenjör. Det ger dem en värdefull insyn i vilka möjligheter en högre teknisk utbildning kan ge.

Emil

praktikant ericsson

Det bästa med Tekniksprånget är att man verkligen får känna på hur det är att jobba som ingenjör. Jag visste inte att man kan göra så många olika saker.

Mayssa

praktikant electrolux

Jag drömmer om att få jobba med saker som driver samhället framåt, genom Tekniksprånget har jag fått testa på det redan nu.