Om Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här. 


Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige. Flera undersökningar visar på att fortfarande är stor brist på ingenjörer. Till exempel Arbetskraftsbarometern och Arbetsförmedlingen.

Praktiken genomförs både på hösten och våren. Ansökan till höstens praktik är öppen mellan den 16 april och 6 maj, ansökan till vårens praktik sker mellan den 16 oktober och den 6 november.

Tekniksprångets styrgrupp

 


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har, på uppdrag av Skolverket, drivit projektet sedan 2012 och vi ser att det fungerar!

50 % av praktikanterna är kvinnor. Lika stor andel studerar vidare till högre teknisk utbildning. 

60% av de ungdomar som söker till Tekniksprånget uppger att det finns något som gör att de tvekar att läsa en högre teknisk utbildning.

80 % av de som praktiserat via Tekniksprånget uppger att de i dag studerar eller avser att studera till ingenjör eller annan teknisk utbildning.

75 % av de tidigare praktikanter som studerar en högre teknisk utbildning idag anser att praktiken påverkat deras val av utbildning. 

 

Referenser

Johan Forssell

vd Investor

En av de största utmaningarna för svenskt näringsliv är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Om Sverige ska fortsätta att vara ett land i framkant måste fler unga inspireras till att välja en teknisk utbildning.

Emil

praktikant ericsson

Det bästa med Tekniksprånget är att man verkligen får känna på hur det är att jobba som ingenjör. Jag visste inte att man kan göra så många olika saker.

Pontus

praktikant If

Vad kan en ingenjör göra på ett försäkringsbolag? Väldigt mycket spännande visade det sig! Genom Tekniksprånget har jag fått se hur bred och användbar en ingenjörsutbildning är.

Samaneh

Praktikant Volvo Cars

Tekniksprånget fick mig att bestämma mig – jag ska bli ingenjör.