GDPR och Tekniksprånget

Sedan 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och  EU. Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy och hur vi använder och hanterar dina uppgifter.

När du skapar ett konto i Tekniksprångets portal samtycker du till att vi behandlar de uppgifter du lämnar i portalen. Kontaktuppgifter till Tekniksprånget och Personuppgiftsansvarige Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA hittar du sist i denna information.

Vi samlar in, hanterar och sparar kontaktuppgifter för att kunna nå dig med information om Tekniksprånget och din praktik. Vi sparar också de övriga uppgifter du själv lämnat i portalen för att kunna administrera själva praktiken, t ex vilken skola du gått på, dina betyg, om du har körkort, vilka språk du talar, kön, din CV, din videopresentation och vilka arbetsgivare du är intresserad av. Du måste också uppge ditt personnummer när du skapar ett konto på Tekniksprångets portal. Personnumret du själv angett använder vi för att rapportera till Skolverket, som gör statistiska uppföljningar om projektet.

Vi samlar och sparar också dina svar från de enkäter och undersökningar du deltagit i och nödvändiga delar av vår kommunikation med dig och deltagande arbetsgivare i Tekniksprånget.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet.

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Tekniksprånget:

  • Rapporterar personuppgifter till Skolverket på alla som fått praktik. Detta för skolverkets årliga uppföljning och utvärdering av Tekniksprånget.
  • Använder kontaktuppgifter för att nå kandidater för enkäter och undersökningar, t ex vad de gör efter avslutad praktik. Att svara på en sådan enkät är alltid frivilligt.
  • Använder kandidaternas kontaktuppgifter för att ge information och bjuda in till events och tävlingar.
  • Sparar kontouppgifter för den som skapar ett konto men inte fullföljer sin ansökan, i upp till ett år efter det att ansökan stängts.
  • Sparar flera av de uppgifter kandidaten själv lämnat i ansökan så länge Tekniksprånget drivs eller som mest i 7 år: Personnummer, namn, telefonnummer, Email, Adress, Postnummer, Ort, Tid/datum för registrering, Gymnasieskola namn, Inriktning natur/teknik, Betyg gymnasieskola, Körkort JA/NEJ, Språkkunskaper, Tid/datum för inkommen ansökan, Sökt ort, Kön, Sökt arbetsgivare, Sökt arbetsgivarort, Favoritmarkerad arbetsgivare, Svar på undersökning 1: Varför kandidaten söker tekniksprånget och hur kandidaten fått information om programmet, och svar på Undersökning 2: Attitydmätning om hur kandidaten ser på din framtida karriär och arbetsgivare, för att kunna producera statistik och följa effekterna av regeringens satsning på Tekniksprånget.
  • Erbjuder den som blir antagen till praktik att bli del av Tekniksprångets Alumninätverk, varför vi spar kontaktuppgifter så länge Alumninätverket drivs och upp till 1 år efter det.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på
Tekniksprånget
tspraktikant@iva.se

och/eller

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Box 5073 102 42 Stockholm
info@iva.se