GDPR och Tekniksprånget

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. I och med detta uppdaterarar vi vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter. När du skapade ett konto i Tekniksprångets portal så samtyckte du till att vi behandlar de uppgifter du lämnar i portalen Vi anpassar nu vår behandling till GDRP och påminner samtidigt om att du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Kontaktuppgifter till Tekniksprånget och Personuppgiftsansvarige Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA hittar du sist i denna information.

Vi samlar in, hanterar och sparar kontaktuppgifter för att kunna nå dig med information om Tekniksprånget och din praktik. Vi sparar också de övriga uppgifter du själv lämnat i portalen för att kunna administrera själva praktiken, t ex vilken skola du gått på, dina betyg, om du har körkort, vilka språk du talar, kön, din CV, din videopresentation och vilka arbetsgivare du är intresserad av. Du måste också uppge ditt personnummer när du skapar ett konto på Tekniksprångets portal. Personnumret du själv angett använder vi för att rapportera till Skolverket, som gör statistiska uppföljningar om projektet.

Vi samlar och sparar också dina svar från de enkäter och undersökningar du deltagit i och nödvändiga delar av vår kommunikation med dig och deltagande arbetsgivare i Tekniksprånget.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Tekniksprånget:

  • Delar dina uppgifter med samtliga medverkande arbetsgivare i Tekniksprånget.
  • För dig som ansökt rapporteras dina personuppgifter till Skolverket vid återrapportering, samt i syfte för Skolverkets uppföljning och utvärdering av Tekniksprånget.
  • Använder dina kontaktuppgifter för att nå dig för enkäter och undersökningar, t ex vad du gör efter avslutad praktik. Att svara på en sådan enkät är alltid frivilligt.
  • Använder dina kontaktuppgifter för att ge dig information och bjuda in dig till events och tävlingar.
  • För dig som skapar ett konto men inte fullföljer din ansökan, sparar dina kontouppgifter upp till ett år efter det att ansökan stängts.
  • För dig som sökt Tekniksprånget sparar flera av de uppgifter du själv lämnat i ansökan så länge Tekniksprånget drivs eller som mest i 7 år: Personnummer, namn, telefonnummer, Email, Adress, Postnummer, Ort, Tid/datum för registrering, Gymnasieskola namn, Inriktning natur/teknik, Betyg gymnasieskola, Körkort JA/NEJ, Språkkunskaper, Tid/datum för inkommen ansökan, Sökt ort, Kön, Sökt arbetsgivare, Sökt arbetsgivarort, Favoritmarkerad arbetsgivare, Svar på undersökning 1: Varför du söker tekniksprånget och hur du fått information om programmet, och svar på Undersökning 2: Attitydmätning om hur du ser på din framtida karriär och arbetsgivare, för att kunna producera statistik och följa effekterna av regeringens satsning på Tekniksprånget.
  • Erbjuder dig som blir antagen till praktik att bli del av Tekniksprångets Alumninätverk, varför vi spar dina kontaktuppgifter så länge Alumninätverket drivs och upp till 1 år efter det.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på
Tekniksprånget
tspraktikant@iva.se

och/eller

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Box 5073 102 42 Stockholm
info@iva.se