Studie om Tekniksprångets effekter

En majoritet av de som söker till Tekniksprånget är tveksamma till att bli ingenjör. Men efter praktiken vill 8 av 10 bli ingenjör, hälften av dessa är kvinnor. En ny studie med data från Statistikmyndigheten, SCB, visar att färre hoppar av och fler fullföljer sin ingenjörsutbildning efter att ha deltagit i praktikprogrammet.

– Det är en vinst både för den enskilda individen och samhället. Våra utvärderingar visar att det beror på att vi bidrar till både stärkt motivation och en tydligare målbild för studierna, säger Helena Gyrulf, verksamhetschef Tekniksprånget.

Foldern om Tekniksprångets effekter Faktablad om resultatet