Studie om Tekniksprångets effekter

Tekniksprånget får fler unga att välja ingenjörsutbildningar, det visar en ny uppföljning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gjort med data från SCB. Efter genomförd praktik väljer 92 procent av praktikanterna att studera vidare. 77 procent av dem väljer högre tekniska studier, varav hälften är kvinnor.

– IVAs uppföljning visar att Tekniksprånget är en unik och viktig verksamhet som gör att fler ungdomar blir ingenjörer. Vi kan också se att den bidrar till att öka andelen kvinnor på de tekniska universiteten och högskolorna, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, IVA-ledamot och styrgruppsordförande för Tekniksprånget.

Faktablad om resultatet